Padlerommet

Padlerommet er der elvepadlegruppa har alt ustyret sitt. Her finnes kajakker, årer, våtdrakter, hjelmer, vester, kasteliner osv. Fint om alle leser "reglene for padlerommet" som er listet under.

Regler:

REGLER FOR BRUK AV PADLEROMMET

 

Bruk av klubbens utstyr og oppbevaring av eget utstyr i padlerommet forutsetter betalt medlemsavgift.

• For å låne utstyr skal du ha lest HMS-rapporten.

• Utstyr skal føres ut og inn i Padlerom-permen med ditt navn og nummer på det du låner. o Før inn nummer på alt du låner

• Ved skadet eller mistet utstyr SKAL utstyrsansvarlig kontaktes på telefon el mail, jfr. ”skjema for erstatningskrav ved tap eller skader påført klubbutstyr”. Utstyrsansvarlig er: Bjørn Arild Bakken 98238714 babsoft@gmail.com

• Permanente modifikasjoner du gjør på utstyr (f.eks. Fjerning av deler, solid teiping av padding eller andre deler til utstyret) skal restitueres etter bruk.

• Alt klubbutstyr skal være på padlerommet senest kvelden før avreisedagen for terminfesta turer, eller senest kl. 16.00 avreisedagen dersom avreise skjer etter dette. o Klubbturer har førsterett på utstyr o Ved spørsmål kontakt turansvarlig (står oppført i Terminlista)

• Etter bruk i elver som har påvist Gyro skal alt utstyret desinfiseres pga smittefaren. Det er padlerens ansvar å sjekke smittefaren.

• Utstyr skal ikke lånes over lang tid. o Utenom klubbturer er lånetaker selv ansvarlig for utstyret. Bruk skjønn og husk klubbturene.

• Husk å lukke og låse alle dører og luker før du forlater Padlerommet.

• Avgrens bråk i Padlerommet på kveldstid. o Ta hensyn til de som bor over Padlerommet så vi ikke får klager


Padlerommet ligger i kjelleren på Sogn studentby i Oslo (se kart under).
Levert av IdrettenOnline