Padlerommet

 

Padlerommet er der elvepadlegruppa har alt ustyret sitt. Her finnes kajakker, årer, våtdrakter, hjelmer, vester, kasteliner osv. som medlemmer kan låne.

Fint om alle leser "reglene for padlerommet" som er listet under.


REGLER FOR BRUK AV PADLEROMMET

Bruk av klubbens utstyr og oppbevaring av eget utstyr i padlerommet forutsetter betalt medlemsavgift.

• For å låne utstyr skal du ha avtalt med styret

• Ved skadet eller mistet utstyr SKAL det gis beskjed til styret

• Permanente modifikasjoner du gjør på utstyr (f.eks. Fjerning av deler, solid teiping av padding eller andre deler til utstyret) skal restitueres etter bruk.

 

• Alt klubbutstyr skal være på padlerommet senest kvelden før avreisedagen for terminfesta turer, eller senest kl. 16.00 avreisedagen dersom avreise skjer etter dette. Klubbturer har førsterett på utstyr. Ved spørsmål kontakt turansvarlig (står oppført i Terminlista)

 

• Etter bruk i elver som har påvist Gyro skal alt utstyret desinfiseres pga smittefaren. Det er padlerens ansvar å sjekke smittefaren.

• Utstyr skal ikke lånes over lang tid. Utenom klubbturer er lånetaker selv ansvarlig for utstyret. Bruk skjønn og husk klubbturene.

• Husk å lukke og låse alle dører og luker før du forlater Padlerommet.

• Avgrens bråk i Padlerommet på kveldstid. Ta hensyn til de som bor over Padlerommet så vi ikke får klager.


Padlerommet ligger i kjelleren på Sogn studentby i Oslo.