ÅRSMØTE I OSI ELVEPADLING

ÅRSMØTE I OSI ELVEPADLING


Arrangør: Elvepadling

Tid


Sted


Hei!

 

Nå er det tid for årsmøte for OSI Elvepadling. Dette er åpent for alle medlemmer, og det settes pris på at så mange som mulig kommer. Under er saksliste for møtet. Ved spørsmål, send mail eller snakk til oss på facebook.

 

Med vennlig hilsen

Styret i OSI Elvepadling


Saksliste:

Sak 1      Åpning

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner åpning av årsmøtet.

Vedtak:

 

Sak 2      Godkjenning av de fremmøtte representantene

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner de fremmøtte representantene.

Vedtak:

 

Sak 3      Godkjenning av forretningsorden (hvordan forholde seg til ønske om ordet)

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner håndsopprekning som metode for å be om ordet.

Vedtak:

 

Sak 4      Godkjenning av sakslista

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner sakslista.

Vedtak:

 

Sak 5      Konstituering (valg av møteleder, sekretær og to personer til underskriving av protokollen)

Forslag til vedtak:

Årsmøte godkjenner:

 

Ordstyrer: Eirik Grimsrud Olsen

Sekretær: Øyvind Sigmundson Schøyen

Utpeking av to personer til å skrive under protokollen.

 

Vedtak:

 

Sak 6      Årsberetning

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Vedtak:

 

 

Sak 7      Regnskap

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Vedtak:

 

 

Sak 8      Innkomne saker

Håndtering av lagrede kajakker

Sak 9      Kontingent

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner nåværende semesterkontingent på 200,- for studenter og ikke-studenter.

Vedtak:

 

Sak 10    Budsjett og aktivitetsplan

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjettet og aktivitetsplanen for 2019.

Vedtak:

 

Sak 11    Valg

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger følgende verv:

 

Leder:

Nestleder:

Økonom:

Sekretær:

 

Styremedlem(Utstyrsansvarlig):

Styremedlem(Sosialt ansvarlig):

Styremedlem(Sosiale medier ansvarlig - Facebook, Instagram og OSI hjemmeside):

Styremedlem(Turansvarlig):

 

Vedtak:

 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Elvepadling